Mosaic livstilar
 

Research Mosaic™ – et samarbeid mellom InsightOne og Norstat

Nå kan du som annonsør ta i bruk en ekstra nedbrytningsvariabel i analyser, merkevaretrackere og adhoc research.

Research Mosaic er nå tilgjengelig for bestilling i Norstats forbrukerpanel og samtlige av Norstats 81.000 paneldeltakere er tilført en Mosiac-tilhørighet.

Kort om Mosaic™

Mosaic™ er verdens største segmenteringsverktøy og finnes i 30 land. Verktøyet har hovedsakelig til hensikt å dele opp markedet i operasjonelle målgrupper som bedrifter kan henvende seg til ved ulik kommunikasjon. I Norden er det InsightOne som utvikler og distribuerer Mosaic™.

Mosaic™ klassifiserer Norges befolkning i 44 livsstilstyper i 13 hovedgrupper og gir deg et nyansert og dekkende bilde av de norske forbrukernes valg, preferanser og vaner.

Klassifiseringen gir et tydelig bilde av forbrukermarkedet, dine kunder, deres sosio-demografiske forskjeller, livsstiler, kjøpsadferd og verdier.

Hva er Research Mosaic og hvordan kan dette brukes?

Norstat har Norges største forbrukerpanel med et stort antall bakgrunnsvariabler, og nå er altså samtlige paneldeltakere tilført en Mosaic-tilhørighet. Det vil si at hver enkelt deltaker i hele utvalget er tilført og gruppert i en Mosaic-gruppe. Dette gjør det mulig å bryte resultatene ned på enkeltgruppene i tillegg til de andre demografiske variablene som er registrert.

Med Mosaic™ kan dine resultater analyseres på en mer nyansert måte enn tidligere.

Metodikken forteller deg hvilke av befolkningsgruppene som gir hvilke svar, hvor de bor og hvor den neste kjøperen din kan nås.

Dette kan eksempelvis brukes til

1) Gi et mer nyansert og riktig bilde av respondentene for å forstå hvilke grupper i befolkningen eller i kundebasen som mener hva om aktuelle problemstillinger. Et resultat som deretter kan aggregeres på hele befolkningen/markedet eller alle kundene i en kundebase

2) Finne potensial som produktpreferanser, adferd, interesser og holdninger slik at du kan sannsynliggjøre hvem som mener hva på 1:1 nivå

3) Bruke i markedskommunikasjon – riktig budskap til riktig målgruppe i sosiale kanaler, programmatiske annonsekjøp (Digital Mosaic) så vel som til uadressert og adressert DM via Norpost sitt nasjonale distribusjonsnett

For priser og mer informasjon kontakt

    Hanna Beathe Kristoffersen, hanna.kristoffersen@insightone.no , 906 41 376

Pernille Vermedal Høgh, pernille.vermedal.hogh@norstat.no , 21 300 362

 
 
 
 
se en

InsightOne Nordic AS 2023 | Cookie Policy