Elsykkel Oslo kommune bruker Mosaic
 

Oslo kommune bruker Mosaic™

Oslo kommune har nylig gjennomført et prosjekt hvor de ga fem millioner i subsidier for el-sykler.

For å kunne få et mer nyansert bilde av hvem mottakerne av disse subsidiene var, brukte kommunen InsightOnes Mosaic-segmentering. Resultatene av analysen viser at det primært var ressurssterke mennesker, selv i Oslo-målestokk, som mottok støtte til innkjøp av elsykkel. Da Oslos nye byråd ga fem millioner kroner i subsidier for elsykler, gikk mesteparten av pengene til godt etablerte borgere.

El-sykkelsubsidier gikk til vestkanten og Nordstrand

Da Oslos nye byråd ga fem millioner kroner i subsidier for elsykler, gikk mesteparten av pengene til godt etablerte borgere.

— Jeg venter til snøen har gått, sier Dag Arne Midtbø.

— Hva slags sykkel jeg skal kjøpe er allerede bestemt. Etter påske lar jeg bilen stå, da sykler jeg til jobb.

Midtbø er typisk for de 1019 som var raskest ute da Oslo kommune lovet opptil 5000 kroner i støtte for å kjøpe elsykkel. Han bor på Bekkelaget i bydel Nordstrand. Det gjør 101 av de andre som fikk penger også.

Til sammen 1019 sykkelkjøpere får dekket 20 prosent av prisen på ny elsykkel. Nesten alle mottakerne bor på adresser som tyder på at de har godt over normal inntekt.

Han har gjort elsykkelen til familiens kjøretøy nummer en:

Mest i vest

Svært lite tyder på at elsykkelstøtten bidrar til mindre bilkjøring i bydeler med stor trafikkbelastning, som Groruddalen. I bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner har 113 personer fått penger til å kjøpe sykkel.

I bydel Vestre Aker alene, står det nå 110 subsidierte elsykler. Tar man med nabobydelene Ullern og Nordre Aker, er tallet 324. Med andre ord bor nesten en tredjedel av dem som fikk støtte i disse bydelene.

Oslo kommunes Klima— og energiprogram har lagt alle mottagernes adresser inn i databasen til InsightOne. Dette er et dataverktøy som forteller hva slags folk som bor i nabolaget. Det gir et mye mer finmasket nett enn bare å se på bydeler, og bildet av støttemottakerne blir enda klarere.

Subsidier på solsiden

InsightOne deler befolkningen i 12 hovedgrupper og 44 undergrupper. Hele 44,3 prosent av de nye elsyklistene kan plasseres i hovedgruppen «Solsiden», og 27,4 prosent av dem hører hjemme under «urban kapital», InsightOne beskriver dem som mennesker med «høy inntekt og høy formue». 73 av de som nå har fått subsidiert elsykkel tilhører gruppen «formuetoppen».

Ytterligere 19 prosent kan beskrives slik: «Unge urbane som har råd til å velge de gode adressene», i analyseverktøyet kalles de «kultureliten».

Et forbehold er selvsagt at det kan være en hybelboer i et av byens bedre strøk som har søkt og fått penger. Men Carl Christian Mathiesen i InsightOne mener at de treffer ganske bra, selv om de ikke har detaljerte persondata på de 1019 sykkelkjøperne.

— Vi kan imidlertid si at samtlige av disse personene bor i ressurssterke nabolag, og vår teori er at du blir påvirket av dine naboer – og du påvirker naboene. Det er for øvrig sjelden at en ressurssvak person flytter inn i typisk ressurssterke områder, sier han.

Arbeidere og innvandrere

I gruppen «dugnad og månedskort» finner vi 129 personer med nye sykler. Denne gruppen har ikke så sterkt preg av arbeiderklasse som man skulle tro, men defineres slik: «Små familier med god inntekt, som bor i lavblokk».

I hovedgruppen «Industri og tilskudd» har bare seks mennesker fått tilskudd til å kjøpe elsykkel. Bare en av dem hører hjemme i gruppen «industri— og gjestearbeidere» med lav inntekt og utdannelse, mens de fem andre hører hjemme under «takeaway og nettbingo», beskrivelsen av denne gruppen er «familier som bor i borettslag og har grei inntekt».

Fire mennesker som bor i områder med mange minstepensjonister har fått støtte.

De testet en bilfri hverdag:

Først til mølla

Eva Lossius Watten i Oslo kommunes Klima og energiprogrammet sier at pengene ble fordelt etter et rendyrket «førstemann til mølla-prinsipp».

— Hvordan tilskuddsordningen har virket skal vi evaluere gjennom sommeren, og svaret får vi til høsten, sier Watten, og føyer til: – Dersom bilen blir stående i garasjen, har vi oppnådd det som var målet.

Dag Arne Midtbø gleder seg til å kjøpe sin sykkel. Han hadde allerede tenkt på det en stund da tilbudet dukket opp og var raskt ute med søknaden.

— Om målet er å få biler bort fra veien, er tiltaket vellykket når det gjelder meg. Etter påske begynner jeg å sykle til jobben på Hasle. Alt som får biler bort fra veiene, er jo bra, sier han.

Full honnør fra Raymond Johansen

Dersom sykkelsubsidiene gjør at folk lar bilen stå, synes byrådsleder Raymond Johansen det er helt greit at støttekronene går til velstående osloborgere.

– Dette er et forsøk, vi vil gi sterke incentiver for å fremme sykling i stedet for bilkjøring. Husk at elsykkel er mer enn en vanlig sykkel, den kan erstatte bil på en helt annen måte.

Raymond Johansen sier at han venter på at forsøket blir skikkelig evaluert.

— Men jeg vil gi full honnør til dem som benytter seg av ordningen. Vi er inne i et grønt skifte som vil kreve mye av oss. Om mange av dem bor på vestkanten eller i Holmenkollåsen, så fint, full honnør til dem.

Han vil ikke være med på at fem millioner kroner er mye penger i denne sammenhengen.

— Vi bruker 42 millioner på X-games som varer i fire dager. Mens vi bruker fem millioner på å få 1019 sykler ut på veiene, det synes jeg er et OK tall.

— Det er jo ikke første gang vi subsidierer det vi med et vanskelig ord kaller miljøendringsadferd. Tenk på alle fordelene man får med el-bil. At mange kjøper, bidrar til at teknologien utvikles. Mange av el-bilkundene er også bemidlede og har gjerne to biler.

– Men er det ikke bare symbolpolitikk?

— I så fall, hva er galt med miljøvennlige symboler? I blant er det fornuftig. Og mange kritiserer oss for å bruke pisk i stedet for gulrot. Her er det helt klart gulrot.

– Selv om de aller fleste som biter på , kke akkurat trenger subsidier?

— Det lever vi godt med.

Gave til dem som har mye fra før

Høyres gruppeleder i bystyret og leder i samferdselskomiteen Eirik Lae Solberg var mot subsidiene i utgangspunktet, men han er forbauset over at så mange av mottakerne ser ut til å ha romsligere økonomi enn de fleste.

— Det viser at tiltaket er særdeles lite treffsikkert.

– Men om målet er å få biler bort fra veien, er det vel bra?

— Sannsynligvis kunne mottakerne kjøpt elsykkel uten subsidiene, om de vil la bilen stå. Det hadde vært bedre å bruke pengene på tiltak som virker, for eksempel ikke å kutte i kollektivtrafikken.

KLIKK HER FOR Å LESE ARTIKKELEN

Publisert i Aftenposten, 27. februari, 2016

Artikkelforfatter: Gunnar Kagge

FOTO: Monica Strømdahl

 
 
 
 
se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy