Kundeinnsikt

Kundeinnsikt som bidrar til relevant kommunikasjon

Vet du hvem kunden din egentlig er? Hvilke behov har vedkommende, og hva er det som driver vedkommende? Altfor mange organisasjoner baserer store deler av markedsføringen sin på antakelser og egne forestillinger i stedet for å berike og analysere kundedata for å få innsikt i hva som egentlig driver kundene, og hvordan de tenker.

Ved hjelp av smarte data og analyseverktøy som Mosaic™ forvandler vi kundedata til verdifull innsikt om kundene og markedet. Denne innsikten kan du bruke og forankre i virksomheten for å ta bedre strategiske og operative beslutninger om markedsføring.

Bli relevant ved å ligge ett steg foran kundene og forstå behovene deres.

Likheter og forskjeller mellom kundene

Ingen kunder er like, men hvis du bruker data til å gruppere kundene etter f.eks. kjøpsatferd eller livsstil, får du mye bedre forutsetninger for å utvikle et relevant tilbud. Å identifisere likheter og forskjeller i kundebasen er en viktig forutsetning for å gjøre kundenes opplevelse hos deg så relevant og behovstilpasset som mulig. Ved å utnytte disse forskjellene og likhetene i kommunikasjon og operative strategier vil du øke både respons og konvertering. Ved å jobbe segmentbasert vil markedsføringsbudsjettet få en langt mer effektiv fordeling enn hvis du jobber usegmentert.

Innsikt som konverteres til tydelige målgrupper

Du vil ikke ha nytte av innsikten og resultatene som kommer fra dataene dine, hvis du ikke gjør dem operativt anvendbare. Med det mener vi at innsikten må kunne kobles til dine relevante målgrupper eller segmenter. Ved å bruke et datasett som muliggjør denne koblingen, f.eks. Mosaic™, vil alt det analytiske arbeidet gi resultater i kommunikasjonen overfor målgruppen. Mosaic™ gjør også målgruppene lettforståelige for andre deler av organisasjonen, f.eks. markedsføring og salg. Siden Mosaic™ er en etablert måte å jobbe på, får du mulighet til å styre annonseringen eller følge kunder og besøkende på nett fra et målgruppeperspektiv.

Forstå hvordan du oppfyller kundens behov

Utallige organisasjoner sier at de jobber kundeorientert, men hvor mange gjør det egentlig i praksis? Det er utrolig viktig å forstå kundenes og markedets behov og deretter se dem i sammenheng med eget tilbud. Her blir relevansen uhyre viktig. Hvis man begynner i feil ende og tar utgangspunkt i egne produkter eller tjenester, er det stor fare for at man «finner på» kundebehov som kanskje ikke finnes i praksis. Ved å bruke data til å bli kjent med markedet og forbrukernes behov kan du sørge for at du tilbyr noe det er etterspørsel etter.

Kundeinnsikt identifiserer behov og drivkrefter

To kunder kan kjøpe samme produkt, men av helt ulike grunner. Ved å forstå hva som driver kundene til å kjøpe din merkevare, kan du også bli mer relevant i kommunikasjonen med de respektive kundene. Ved å forstå drivkreftene hos kundene kan du dessuten forbedre merkevarearbeidet, siden dette ofte tar utgangspunkt i forskjeller mellom markedssegmentene når det gjelder drivkrefter og livsstil. Avhengig av hvilket forhold forbrukerne i et segment har til digital teknologi, kan du også finne ut hvilken kanal du bør bruke for å nå frem til dem.

Les mer om

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med kundeinnsikt?

Kundeinnsikt som hjelper deg med å kommunisere mer effektivt.

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy