Flytterapport

Flytterapport

Rapporten gir et omfattende beslutningsgrunnlag i hvilke målgrupper som bosetter seg i et gitt område. Dette gir deg viktig informasjon for prisnivåer, forventet standard og sammensetning av leilighets/bolig typer. Rapporten gir deg innsikt i hvem de potensielle kjøpere er og hvor de kommer fra.

Rapporten inneholder flyttestatistikk for de siste fem årene, der informasjon om boligtype, boligstørrelse, antall rom, alderssammensetning til tilflyttere og gjennomsnittlig botid er noe av det som presenteres. Samtidig gir rapporten deg hvilke befolkningsgrupper som bor i fokusområdet, gjennom InsightOne sin segmenteringsmetodikk Mosaic™ som er verdens mest anvendte segmenteringsløsning.

Rapporten gir deg en enkel oversikt over demografiske data for det utvalgte området, innblikk i hvordan dagens i lokalsamfunnet og hvordan befolknings- og boligprisutviklingen.

Ved hjelp av geodata kan en mer flerdimensjonal analyse gjøres som grunnlag for strategisk viktige beslutninger.

Hvilke forbedringer opplever organisasjoner som bruker flytterapporten?

Ved å knytte interne data til eksterne smarte data og visualisere det, er det mulig å skape verdifull innsikt som kan brukes i både segmenterings- og utforskingsarbeidet.
Organisasjoner som innser verdien av datadrevet innsikt og geodata opplever forbedringer innen primært fem områder:

 • Økt effektivitet gjennom større forståelse for kundene
 • Mer relevant kommunikasjon til kunder og potensielle kunder
 • Fornøyde kunder
 • Lavere markedsføringskostnader
 • Samlet inntjeningsforbedring

Eksempler på spørsmål du kan få svar på i en flytterapport

 • Hvem bor i området, hvilke livsstiler og hvilke inntekter har de?
 • Er familier med barn, enslige, par eller eldre grunnlaget for området?
 • Bor de i en villa, en utleieleilighet eller et sameie?
 • Hvordan ser aldersfordelingen ut?
 • Hvordan ser verdier, interesser og forbruk ut?
 • Har de en eller flere biler?
 • Hva har befolkningen i området for synspunkter på reklame og hvilke medievaner har de?

Hva gjør en flytterapport vellykket?

 • Et klart formål med analysen er grunnleggende for å kunne assimilere innsikt i geografi
 • Evne til å strukturere og lagre innsikt
 • Bruken av innsikten i operasjonen
 • Visualiser data og resultater
 • Analyser resultatene og ta beslut
 • Følge opp

Hvordan gjennomføre en flytterapport?

De fleste organisasjoner og selskaper begynner med sine analyser og søker etter innsikt i egne data – i kundregisterene eller i transaksjonsdataene. Her jobber de vanligvis med å lete etter mønstre og atferd hos sine eksisterende kunder. Men hvordan kan vi ta denne innsikten lenger ut i markedet der vi fortsatt har mange fremtidige nye kunder å erobre og er lojale? En ofte vellykket måte å gjøre dette på er å bruke eksterne data, for eksempel Mosaic ™, over allerede kjent og til en viss grad analysert informasjon i kundebasen eller transaksjonsdatabasen. Dette betyr at vi kan sette kundene våre inn i forhold til hele markedet og dermed også kunne identifisere hvor potensialet er i et geografisk miljø.

Kontekst der en flytterapport gir stor verdi

 • Evaluering av områder
 • Bedre innsikt i boligutvikling
 • Planlegging av lokalisering/avvikling
 • Økt innsikt i aktuelle områder
 • I kundeanalyser for kjøpesenter
 • Optimalisering av CRM og adressert / uadressert DM

Vil du vite mer eller trenger du hjelp med flytterapport og geografisk visualisering?

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy