Personvernerklæring

Hvilke data behandler InsightOne?

Prosessene vi bruker er i henhold til GDPR. Selskapet arbeider med ulike data fra forskjellige datakilder. Det er 5 grupper av data som benyttes til analyse og innsikt.

  • Mosaic™ klassifiseringsmetodikk
  • Demografidata
  • Økonomiske data
  • Bygningsdata fra Matrikkelen
  • Kjøretøydata

Den personlige integriteten er viktig for oss, og prosessene vi bruker er i henhold til GDPR. Våre kunder er offentlige og private virksomheter innenfor de fleste bransjer. Våre datakilder benyttes for beslutningstøtte innenfor mange områder. Vårt fokus er å systematisere data og relevant markeds-informasjon for å øke våre oppdragsgiveres lønnsomhet. Opplysningene oppdateres med ulikt intervall i tråd med når de publiseres. Vi bruker mye ressurser på å forsikre oss om at våre datakilder er så korrekte som mulig. Det øverste ansvaret for behandling av data ligger hos CEO i InsightOne Nordic AS – Geir Olav Iversen.

Vil du vite mer om hvordan vi håndterer våre data?

datakilder og GDPR
se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy