datakilder beskyttes

Personvernerklæring

Hvilke data behandler InsightOne?

Prosessene vi bruker er i henhold til GDPR. Selskapet arbeider med ulike data fra forskjellige datakilder. Det er 5 grupper av data som benyttes til analyse og innsikt.

Mosaic™ klassifiseringsmetodikk

Demografidata

Økonomiske data

Bygningsdata fra Matrikkelen

Kjøretøydata

ulike data fra forskjellige datakilder

Våre kunder er offentlige og private virksomheter innenfor de fleste bransjer. Våre datakilder benyttes for beslutningstøtte innenfor mange områder. 

Vårt fokus er å systematisere data og relevant markeds-informasjon for å øke våre oppdragsgiveres lønnsomhet.

Opplysningene oppdateres med ulikt intervall i tråd med når de publiseres. Vi bruker mye ressurser på å forsikre oss om at våre datakilder er så korrekte som mulig. Det øverste ansvaret for behandling av data ligger hos CEO i InsightOne Nordic AS – Geir Olav Iversen.

Den personlige integriteten er viktig for oss, og prosessene vi bruker er i henhold til GDPR.

Vil du vite mer om hvordan vi håndterer våre data?

Våre datakilder benyttes for beslutningstøtte i mange områder.

datakilder og GDPR

Spørsmål om GDPR?

se en

InsightOne Nordic AS 2023 | Cookie Policy
This site is registered on wpml.org as a development site.