Dette gjør vi

Bedre innsikt er kjernen til bedre og målrettet markedsføring

Ved hjelp av våre avanserte analysetjenester kan vi hjelpe deg å forstå dine kunder og prospekts kjøpsadferd og preferanser. Vi hjelper deg med en mer målrettet markedsføring. Mosaic-metodikken evner å knytte din kundebase til eksisterende og potensielle markeder, og vi hjelper deg til å skille gode kunder og prospekts fra mindre gode.

Vi tar din markedsføring fra innsikt til handling ved hjelp av data.

Segmentering

I all målrettet markedsføring må markedet deles i segmenter. En segmentering som grupperer markedet i strategiske deler. De valgte segmentet eller segmentene danner grunnlaget for å definere målgrupper/personas. Mosaic™- segmenteringen sammen med interne kundedata og andre eksterne data gir smarte, enkle og robuste målgrupper/personas.

Prospektering

Vi hjelper deg med å identifisere og nå nye kunder med rett budskap i rett kanal. Slik at du får en målrettet markedsføring. Ved å berike dataene dine kan du vurdere potensialet til din målgruppe og i hvilken grad den er tilgjengelig på markedet. Vi finner dine mest lønnsomme prospekter på markedet og gir deg innsikt i hvilke segmenter som må bearbeides videre.

Områdeanalyse

Områdeanalyser gir innsikt i hvilke personer og hvilket potensial det er innenfor et bestemt geografisk område. Vanlige spørsmål som en områdeanalyse gir svar på: Hvilket potensial er det i området og hvordan bør tilbudet tilpasses? Hvordan er konkurransesituasjonen i området? Hvor skal vi etablere neste butikk? Med en dypere forståelse av hvem som bor i ditt valgte område, kan du skape målgruppetilpasset kommunikasjon som berører og skaper engasjement.

Livsstil og forbruk

Vi hjelper deg med å finne riktige målgrupper og gir deg innsikt i ulike målgruppers interesser, holdninger og medieadferd. Gjennom bedre å identifisere og forstå dine målgrupper kan du mer effektivt skaffe nye kunder, utvikle og utvide kundepotensialet, sikre økt lojalitet og bedre lønnsomhet. Mosaic-segmentene gir deg et nyansert og dekkende bilde av dine kunders valg, preferanser og kjøpsvaner.

Kanalvalg

Vi sørger for at du kommuniserer med samme målgrupper uansett kanal. Finn, forstå og nå dine beste segmenter og målgrupper offline og online. Du kan f.eks plassere alle dine digitale annonser på ett eller flere Mosaic™-segmenter. Digital Mosaic™ anses av både mediebyråer og annonsører å være et revolusjonerende produkt, hvor InsightOne og Nordic Data Resources (NDR) er i førersetet i Norden når det kommer til multikanalsegmentering.

Rådgivning

Usikker på hvordan du best mulig utnytter data i markedsføring? Vi hjelper deg forenkle analysearbeidet og få kontroll over dine prosesser. Vi arbeider med deg på et strategisk, taktisk og operativt nivå og lar deg bruke verktøyene våre slik at du på egenhånd kan jobbe med målgruppeanalyse, kampanjehåndtering, responsanalyse, oppfølging og automatisk rapportering.

Vi sørger for at du tar det riktige kanalvalget og når de rette personene.
Database
Programmatic
Adresser
Sosiale Medier
SMS & TM
Fra innsikt til økt lønnsomhet.

1. Mål

Hvordan øke lønnsomheten med økt innsikt?

2. Markeds & Kundeanalyse

Mosaic-metodikken er unik som bindeledd mellom kundedata og markedsdata. Dette gir muligheter til å beregne kunde- og markedspotensialer mer eksakt.

3. Segmentering, Mosaic-data og målgrupper

Mosaic-data brukes til å finne målgrupper i definerte segmenter. Målgrupper som kan berikes med egne data og data fra Kantars «Forbruker og Mediaundersøkelse» som underlag for content og kanalvalg.    

4. Markedsføringsmatrise

InsightOne har utviklet en markedsmatrise. Den gir mulighet til å strukturere og målstyre kampanjer. Matrisen systematiser målbarhet i respons og økt lønnsomhet av ulike tiltak.

God kunde- og markedsinnsikt er navet i all markedsføring.

Mer relevant kundereise.

Hva gjør kunden din når de ikke handler hos deg? Vet du hvilken kjøpekraft, bolig og bil de har? Hva med familiesituasjonen? Hvilke interesser karakteriserer dine kunder, og hvor bor de geografisk? Våre data gir deg dypere innsikt i kunden, og det åpner for nye muligheter for mer relevant kommunikasjon gjennom hele kundereisen.

Målrettet markedsføring med kundeinnsikt

Kunnskap og kommunikasjon.

Vi hjelper deg med å kartlegge kundene dine og nå dine spesifikke segmenter og målgrupper tvers av alle medier, formater og enheter. InsightOne er i førersetet i Norden når det kommer til multikanalsegmentering, vi sørger for at du kommuniserer med samme målgrupper uansett kanal.

innsikt i kunnskap og kommunikasjon
innsikt i kunder skaper innovative strategier

Kundeinnsikt som skaper vei for innovative strategier, sterke kundeforhold 

og økt lønnsomhet.

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy