Dette gjør vi

Kundeinnsikt med røtter i gode data.

Konverter kundedata til verdifull innsikt om dine kunder og ditt marked. Hver samhandling du har med kundene dine, er en mulighet til å styrke forholdet og spille på preferanser.

Jo bedre du forstår dine kunder, desto sterkere vil markedsføringen din være.

Fra innsikt til handling.

1. Problemstilling & mål

Definere hva som er problemstillingen i dag og hva som ønskes oppnådd.

2. Markeds & Kundeanalyse

Analyse av kundefil med Mosaic. Segmenteringsmetodikken og beregning av markeds- og kundepotensial

3. Teste og definere bruksområdet

Ved å ta i bruk Kantar sitt “Forbruker & Media” kan vi avdekke kundegruppenes interesser og holdninger som kan være relevant for produktet/tjenesten virksomheten tilbyr.

4. Måloppfølgningsplan

Vi setter opp en revideringsplan for oppfølgning mellom oss og virksomheten vi hjelper.

Hjertet av datastyrt markedsføring er drevet av kundeinnsikt og gode data.

Segmentering

Segmentering er en tilnærming som nyanserer og differienserer en gruppe individer; uansett om de er lojale kunder eller attraktive prospekter.

Med våre segmenterings- og analysetjenester kan vi hjelpe deg å bedre forstå dine kunder og prospekter, deres preferanser og kjøpsadferd. Vi knytter din kundebase til markedet, og sikrer at ditt arbeid skaper muligheter både i og utenfor din nåværende kundebase.

Livsstil og forbruk

Vi hjelper deg med å finne riktige målgrupper og gir deg innsikt i ulike målgruppers interesser, holdninger og medieadferd. Gjennom bedre å identifisere og forstå dine målgrupper kan du mer effektivt skaffe nye kunder, utvikle og utvide kundepotensialet, sikre økt lojalitet og bedre lønnsomhet. Mosaic-livsstilene gir deg et nyansert og dekkende bilde av dine kunders valg, preferanser og vaner.

Digitale målgrupper og annonsering

Vær smart online. Finn, forstå og nå dine beste segmenter og målgrupper online. Sosiale medier fungerer godt som komplementære kanaler, og vi sørger for at du kommuniserer med samme målgrupper uansett kanal.

Du kan plassere alle dine digitale annonser på ett eller flere Mosaic™-segmenter. Digital Mosaic™ anses av både mediebyråer og annonsører å være et revolusjonerende produkt, hvor InsightOne og Nordic Data Resources (NDR) er i førersetet i Norden når det kommer til multikanalsegmentering.

Rådgivning

Usikker på hvordan du best mulig utnytter data i markedsføring?

Vi hjelper deg forenkle analysearbeidet og få kontroll over dine prosesser. Vi arbeider med deg på et strategisk, taktisk og operativt nivå og lar deg bruke verktøyene våre slik at du på egenhånd kan jobbe med målgruppeanalyse, kampanjehåndtering, responsanalyse, oppfølging og automatisk rapportering.

Mer relevant kundereise.

Hva gjør kunden din når de ikke handler hos deg? Vet du hvilken kjøpekraft, bolig og bil de har? Hva med familiesituasjonen? Hvilke interesser karakteriserer dine kunder, og hvor bor de geografisk?  

Våre data gir deg dypere innsikt i kunden, og det åpner for nye muligheter for mer relevant kommunikasjon gjennom hele kundereisen.

Les mer om Kundeinnsikt.

Kunnskap og kommunikasjon.

Vi hjelper deg med å kartlegge kundene dine og nå dine spesifikke segmenter og målgrupper tvers av alle medier, formater og enheter. 

InsightOne er i førersetet i Norden når det kommer til multikanalsegmentering, vi sørger for at du kommuniserer med samme målgrupper uansett kanal.

Les mer om Mosaic.

Database
Programmatic
Adresser
ADR & TM
Sosiale Medier
SMS

Kundeinnsikt som skaper vei for innovative strategier, sterke kundeforhold og økt lønnsomhet.

se en

InsightOne Nordic AB 2020 | Cookie Policy