Områdeanalyse og geografisk visualisering

Hva er områdeanalyse og geografisk visualisering?

For å lykkes med å kommunisere med kundene dine, må du ha en god ide om hvem de er og hvor i landet de befinner seg. Folks livsstil varierer avhengig av hvordan og hvor du bor. Den geografiske dimensjonen (geodata) gir muligheter for å analysere data på et overordnet nivå med sikte på å se potensialet i markedet eller dets kundebase innenfor et bestemt geografisk område. Dette kan for eksempel være en beslutning om etablering av en fysisk butikk eller forretningsutvikling innenfor visse kundesegmenter.

Ved å koble interne data med eksterne smartdata og visualisere dem, er det mulig å skape verdifull innsikt som kan brukes både i segmenterings- og prospekteringsarbeid.

Områdesanalys

Geodata gir mulighet for å gjennomføre en mer flerdimensjonal analyse.

Hvordan gjennomføre en områdeanalyse?

De fleste organisasjoner og bedrifter starter sine analyser og søket etter innsikt i egne data – i sine kunderegistre eller i sine transaksjonsdata. Her jobber de vanligvis med å lete etter mønstre og atferd hos sine eksisterende kunder.

Men hvordan kan vi ta denne innsikten videre inn i markedet der vi fortsatt har mange potensielle nye kunder å erobre? En ofte vellykket måte å gjøre dette på er å bruke eksterne data, som Mosaic™ på allerede kjent og til en viss grad analysert informasjon i kundebasen eller transaksjonsdatabasen. Dette gjør at vi kan sette vår kundeinnsikt i forhold til hele markedet og dermed også kunne identifisere hvor potensialet er i et geografisk område.

Hvilke forbedringer opplever organisasjoner som bruker områdeanalyse?

Organisasjoner som innser verdien av datadrevet innsikt og geodata opplever forbedringer på hovedsakelig fem områder:

 • Økt effektivitet gjennom større forståelse for kundene
 • Mer relevant kommunikasjon til kunder og prospekter
 • Fornøyde kunder
 • Lavere markedsføringskostnader
 • Samlet inntjeningsforbedringer

Eksempler på spørsmål du kan få svar på i en områdeanalyse

 • Hvem bor i området, hvilken livsstil og hvilken inntekt har de?
 • Er barnefamilier, enslige, par eller eldre grunnlaget for området?
 • Bor de i villa, utleieleilighet eller sameie?
 • Hvordan ser aldersfordelingen ut?
 • Hvordan ser verdier, interesser og forbruk ut?
 • Har de en eller flere biler?
 • Hvilket syn på reklame og hvilke medievaner har befolkningen i området?

Hva gjør en områdeanalyse vellykket?

Sette et klart formål med analysen er grunnleggende for å kunne tilegne seg innsikt om geografi.

 • Evne til å strukturere og lagre innsikt
 • Bruk av innsikt i driften
 • Visualiser data og resultater
 • Analyser resultatene og iverksett tiltak
 • Følge opp

Vil du vite mer eller trenger du hjelp med områdeanalyse og geografisk visualisering?

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy