Områdeanalyse

Hva er områdeanalyse og geografisk visualisering?

For å lykkes med å kommunisere med kundene dine, må du ha en god ide om hvem de er og hvor i landet de befinner seg. Folks livsstil varierer avhengig av hvordan og hvor de bor. Den geografiske dimensjonen (geodata) gir muligheter til å analysere data på et overordnet nivå med mål om å se potensialet i markedet eller dets kundebase innenfor et spesifikt geografisk område. En områdeanalyse vil være verdifull for eksempel i vedtak om etablering av fysiske butikker eller forretningsutvikling innenfor enkelte kundesegmenter.

områdeanalyse

Geodata gir mulighet for å gjennomføre en mer flerdimensjonal analyse

Ved å koble interne data med eksterne smartdata, MosaicTM, og visualisere dem, er det mulig å skape verdifull innsikt som kan brukes både i segmenterings- og prospekteringsarbeid. Dette gir grunnlaget for å ta de riktige strategiske beslutningene for videreutviklingen av din forretningsvirksomhet.

områdeanalyse og mosaic

Kontekster hvor en områdeanalyse gir stor verdi:

 • Etablering / reetablering
 • Økt innsikt i nedslagsfelt
 • Kundeanalyse handelsområde / kjøpesenter
 • Optimalisering av adressert direkte annonsering / uadressert direkte annonsering

Hvilke forbedringer opplever organisasjoner som bruker områdeanalyse?

Organisasjoner som innser verdien av datadrevet innsikt og geodata opplever forbedringer på hovedsakelig fem områder:

 1. Økt effektivitet gjennom større forståelse for kundene
 2. Mer relevant kommunikasjon til kunder og prospekter
 3. Fornøyde kunder
 4. Lavere markedsføringskostnader
 5. Samlet inntjeningsforbedringer

Eksempler på spørsmål du kan få svar på i en områdeanalyse

 • Hvem bor i området, hvilken livsstil og hvilken inntekt har de?
 • Er barnefamilier, enslige, par eller eldre grunnlaget for området?
 • Bor de i villa, utleieleilighet eller sameie?
 • Hvordan ser aldersfordelingen ut?
 • Hvordan ser verdier, interesser og forbruk ut?
 • Har de en eller flere biler?
 • Hvilket syn på reklame og hvilke medievaner har befolkningen i området?

Hva gjør en områdeanalyse vellykket?

 • Et klart formål med analysen er grunnleggende for å kunne tilegne seg innsikter om geografi
 • Evne til å strukturere og lagre innsikt
 • Bruk av innsikt i driften
 • Visualiser data og resultater
 • Analyser resultatene og iverksett tiltak
 • Følge opp

Hvordan gjennomføre en områdeanalyse?

De fleste organisasjoner og bedrifter starter sine analyser og søket etter innsikt i egne data – i sine kunderegistre eller i sine transaksjonsdata. Her jobber de vanligvis med å lete etter mønstre og atferd hos sine eksisterende kunder.

Men hvordan kan vi ta denne innsikten videre inn i markedet der vi fortsatt har mange potensielle nye kunder å erobre? En ofte vellykket måte å gjøre dette på er å bruke eksterne data, som Mosaic™ på allerede kjent og til en viss grad analysert informasjon i kundebasen eller transaksjonsdatabasen. Dette gjør at vi kan sette vår kundeinnsikt i forhold til hele markedet og dermed også kunne identifisere hvor potensialet er i et geografisk område.

Vil du vite mer eller trenger du hjelp med områdeanalyse og geografisk visualisering?

se en

InsightOne Nordic AS 2023 | Cookie Policy