Mosaic™

Forbrukersegmentering

Målgrupper basert på Mosaic™, gir deg mulighet til å se mennesket bak kunden! Forstå deres drivere og behov.  Dette basert på deres kundeadferd, interesser, holdninger, kjøpekraft, kjøpsvaner, familiesituasjon mm. Data henter vi fra din kundebase eller fra syndikerte undersøkelser som Kantar sin «Forbruker og mediaundersøkelse» eller egen research.

Mosaic™-segmenteringen gjør det mulig å definere gode personas til bruk for å optimalisere markedskommunikasjonen og gi verdifull beslutningstøtte. Også grunnlag ved etablering og vurdering av nye butikker og nye varehus. Handelsanalyser som kan beregne etterspørsel og kjøpekraft til enhver lokasjon.  

InsightOne er eksperter på retail-analyser.

Forbruker og mediaundersøkelse

Mosaic™ er en unik metode for å kunne analysere dine markeder.

Metodikken kan også fortelle deg hvem som flytter til noe og hva de flyttet fra.

Norsk Mosaic™

Den norske Mosaicen er en del av et verdensomspennende nettverk. Metodikken anvendes i over 39 land og er det mest foretrukne markedssegmenterings-verktøyet i verden.

Metodikken bygger på data fra en rekke kilder og er basert på faktainformasjon. Informasjonen som er satt sammen av data hentet fra ulike kilder og ulike nivåer – fra individ til nabolag.

Norges befolkning er klassifisert i 13 hovedgrupper og 44 typer. Alle nordmenn faller inn i en av disse.

Se videoen for mer informasjon!

Last ned brosjyren for å få en dypere forståelse av Mosaic

Relevant kommunikasjon med Mosaic™

Hvert treffpunkt du har med dine kunder er en mulighet til å styrke relasjonen.

Mosaic™ som en del av dine personas gjør det mulig å nå ut i alle kanaler med ulike buskap og formater. Du kan styre alt fra fysiske utsendelser og SMS til digitale annonser til en eller flere målgrupper basert på Mosaic™.

Mosaic™ sikrer at du kommuniserer med de samme målgruppene uavhengig av kanal.

Bruk Mosaic™ til å nå dine målgrupper i alle kanaler.

Programmatisk annonsering

Digital Mosaic™ er målrettet kjøp av programmatiske annonser. Du kan plassere alle dine digitale annonser på ett eller flere Mosaic™-segmenter. Vi samarbeider med Nordic Data Resources (NDR), som er ledende i Norden når det gjelder å nå målgruppene digitalt.

Målgruppestyrte DM og TM – lister

Du kan nå dine målgrupper ved hjelp av Mosaic™. Vi samarbeider med Iper Direkte som kan levere adresseoppdateringer og oppslag på bedrifter og konsumenter, adressevask, datavask, adresselister og lignende.

Sosiale Medier

SoMe er et godt supplement til andre kanaler, og vi sørger for at du kommuniserer med det samme publikum uansett kanal. Vi hjelper deg med å nå dine målgrupper på Google, Facebook og Instagram. Økt din ROAS ved bruk av Mosaic™-data.

SMS

Nå dine mål via SMS. Vår partner LINK Mobility håndterer 6,3 milliarder meldinger per år. Ved bruk av Mosaic™, kan du når dine målgrupper med målstyrte meldinger.

Mosaic i forskjellige land

Mosaic™ er tilgjengelig på nordisk og globalt nivå, noe som muliggjør samordning av markedsarbeidet over landegrensene.

I Norden har InsightOne eksklusiv bruksrett til Mosaic™.

I Norge har vi rundt 4,6 millioner innbyggere over 18 år som er klassifisert i 13 grupper og 44 typer.

se en

InsightOne Nordic AB 2022 | Cookie Policy
This site is registered on wpml.org as a development site.