Mosaic™

Forbrukersegmentering

Målgrupper basert på Mosaic™, gir deg mulighet til å se mennesket bak kunden! Forstå deres drivere og behov.  Dette basert på deres kundeadferd, interesser, holdninger, kjøpekraft, kjøpsvaner, familiesituasjon mm. Data henter vi fra din kundebase eller fra syndikerte undersøkelser som Kantar sin «Forbruker og mediaundersøkelse» eller egen research.

Denne segmenteringen gjør det mulig å definere gode personas til bruk for å optimalisere markedskommunikasjonen og gi verdifull beslutningstøtte. Også grunnlag ved etablering og vurdering av nye butikker og nye varehus. Handelsanalyser som kan beregne etterspørsel og kjøpekraft til enhver lokasjon. InsightOne er eksperter på retail-analyser.

Last ned Mosaic™ Norge -brosjyren for å bli kjent med den norske livsstilen.

Mosaic™ er en unik metode for å kunne analysere dine markeder.

Metodikken kan også fortelle deg hvem som flytter til noe og hva de flyttet fra.

Berike

Berika din egna databas med Mosaic™ och driv fram kundinsikter om vad som kännetecknar kunder med olika beteenden och förutsättningar utifrån demografi och livsstil. 

Styr

Styr innsatsen din for å skaffe de rette nye kundene i kjøpte direktekanaler og gjennom annonsering i digitale medier.

Optimaliser

Optimaliser interaksjoner med eksisterende kunder i dine egne digitale og tradisjonelle kanaler ved å implementere Mosaic™-segmentering i dine systemer for kundeinteraksjonsprosesser.

Vil du vite mer om Mosaic™ Norge Generasjon 6?

Norsk Mosaic™ 6.0

12 hovedgrupper og 44 typer

Mosaic™ generasjon 6. Norges befolkning er klassifisert i 12 hovedgrupper og 44 typer. Alle nordmenn faller inn i en av disse.

Den norske Mosaic™en er en del av et verdensomspennende nettverk. Metodikken anvendes i over 39 land og er det mest foretrukne markedssegmenterings-verktøyet i verden. Metodikken bygger på data fra en rekke kilder og er basert på faktainformasjon. Informasjonen som er satt sammen av data hentet fra ulike kilder og ulike nivåer – fra individ til nabolag.

Relevant kommunikasjon med Mosaic™

Hvert treffpunkt du har med dine kunder er en mulighet til å styrke relasjonen. Som en del av dine personas gjør metodikken det mulig å nå ut i alle kanaler med ulike buskap og formater. Du kan styre alt fra fysiske utsendelser og SMS til digitale annonser til en eller flere målgrupper basert på Mosaicen. Mosaic™ sikrer at du kommuniserer med de samme målgruppene uavhengig av kanal.

Bruk Mosaic™ til å nå dine målgrupper i alle kanaler.

Database

Programmatisk annonsering

DM og TM-lister

Sosiale Medier

SMS

Mosaic i forskjellige land

Mosaic er tilgjengelig på nordisk og globalt nivå, noe som muliggjør samordning av markedsarbeidet over landegrensene. I Norden har InsightOne eksklusiv bruksrett til Mosaic™.

I Norge har vi rundt 4,6 millioner innbyggere over 18 år som er klassifisert i 12 grupper og 44 typer.

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy