Mosaic

Forbrukerklassifisering.

Mosaic™ gir deg muligheten for å kunne se menneske “bak kunden” og forstå deres behov og drivere. Mosaic™ beskriver interesser, holdninger, kjøpekraft og kjøpsvaner, familiesituasjon, boligtype, utdanningsnivå og surfevaner både i eksisterende kundebase og i markedet som helhet.

Mosaic-segmentene finnes for kunde- og målgruppeanalyser for optimalisert markedskommunikasjon og som analyse av geografiske områder for lokaliseringsbeslutninger.

Mosaic™ Norge

Mosaic™ Norge baseres på analyse av de seneste trendene i samfunnsutviklingen i Norge, en omfangsrik mengde av kvalitative data og en sofistikert patentert metodikk for cluster-analyse.

Norges befolkning er klassifisert i 13 hovedgrupper og 44 typer. Alle nordmenn faller inn i en av disse.

Last ned brosjyren for en dypere innsikt i den norske Mosaic’en.

Relevant kommunikasjon med Mosaic™

Hver interaksjon du har med dine kunder er en mulighet til å styrke relasjonen og spille på preferanser. Bruk Mosaic™ til å nå ut i alle medier, formater og enheter. Du kan styre alt fra fysiske utsendelser og SMS til digitale annonser til ett eller flere Mosaic™-segmenter. Mosaic™ sikrer at du kommuniserer med de samme målgruppene uavhengig av kanal.

Bruk Mosaic™ til å nå ut i alle medier, formater og enheter.

Programmatisk

Digital Mosaic™ er målrettet kjøp av programmatiske annonser. Du kan plassere alle dine digitale annonser på ett eller flere Mosaic™-segmenter. Bruk Digital Mosaic™ til å nå publikum i alle medier, formater og enheter. Vi jobber med Nordic Data Resources (NDR), som er ledende i Norden når det gjelder å nå målgruppene digitalt.

Adresser till DM og TM

Nå Mosaic™ målgruppen din gjennom postkassen eller via telefonen. Vi samarbeider med Iper Direkte, et ledende søkeselskap som blant annet kan levere adresseoppdateringer og oppslag på bedrifter og konsumenter, adressevask, datavask, adresselister og lignende.

Sosiale Medier

Sosiale medier er et godt supplement til andre kanaler, og vi sørger for at du kommuniserer med det samme publikum uansett kanal. Vi hjelper deg med å nå dine segmenter og publikum på Facebook og Instagram.

SMS

Nå dine Mosaic™-målere via SMS. Vår partner LINK Mobility håndterer 6,3 milliarder meldinger per år. Meldinger som inneholder fakturaer, betalinger, spesialtilbud, kuponger, kundeloyalitetsprogrammer og annen informasjon som pakkeleveranser, fly, banktjenester, etc.

Mosaic i forskjellige land

Mosaic™ er tilgjengelig på nordisk og globalt nivå, noe som muliggjør samordning av markedsarbeidet over landegrensene.

I Norden har InsightOne eksklusiv bruksrett til Mosaic™.

I Norge har vi rundt 2,5 millioner husholdninger som blir klassifisert inn i 44 livsstilstyper og 13 overgripende grupper.

se en

InsightOne Nordic AB 2020 | Cookie Policy