Utnytt dine kundedata til verdifull innsikt om dine kunder og ditt marked.

Vi knytter din kundebase til markedet, og sikrer at ditt arbeid skaper muligheter både i og utenfor din nåværende kundebase.

Bedre markedsføring ved hjelp av data

Segmentering

Livsstil & forbruk

Digitale målgrupper og annonsering

Rådgivning

Nå frem til nye kunder med effektiv segmentering

Lite målstyrt markedsføring tilhører fortiden, særlig hvis vi snakker om markedsføring i digitale medier. Det gjelder å finne frem til riktig budskap for riktig kunde på riktig tidspunkt.

Kundeinnsikt som bidrar til relevant kommunikasjon

Ved å forstå drivkreftene hos kundene kan du forbedre merkevarearbeidet, siden dette ofte tar utgangspunkt i forskjeller mellom markedssegmentene når det gjelder drivkrefter og livsstil.

Våre kunder stoler på oss!

“InsightOne har gjennom flere år levert verdifulle 3. partsdata som har bidratt til å gjøre oss til en av de ledende nisjeaktørene på det nordiske markedet.”

Tom Rabben

“Steen & Strøm og deres eiere Klepierre har valgt Mosaic segmentering som strategiske målgrupper for sine kjøpesentre i hele Europa.”

Harald Nilsen, Research And Strategy Manager

“InsightOne leverte verdifull innsikt for SV til valgkampen i 2015. Kunnskapen vi fikk fra Mosaic gjorde det mulig å kommunisere direkte med våre velgere på en effektiv og målrettet måte.”

Olav Magnus Linge, Valgkampsekretær

“InsightOne gennomførte flere spørreundersøkelser på våre kjøpesentre, hvor både senterinnsikten ble vektlagt inn mot vårt taktiske og strategiske arbeid med kjøpesentrene. Mosaic gjør det mulig å avdekke kundenes behov på en helt unik måte.”

Susanne Seel Bahr, Markedskonsulent Kjøpesenterførvaltning

Siste nytt

SEGMENTERING MED MOSAIC ™

Finn ut hvilke forbrukergrupper som handler hos deg. To kunder kan kjøpe samme produkt, men av helt ulike grunner. Ved å forstå hva som driver kundene til å kjøpe din merkevare, kan du også bli mer relevant i kommunikasjonen med de respektive kundene. Verktøyet Mosaic™ er et uvurderlig hjelpemiddel i dette arbeidet.

NETTHANDELSUTVIKLING

Vi hjelper deg med å kartlegge eksisterende og potensielle kundegruppers kjøpevaner, interesser og atferd, slik at du bedre kan oppfylle deres behov og ønsker – og dermed øke omsetningen din. Mosaic™ sikrer at du kommuniserer med de samme mål-
gruppene uavhengig av kanal.

BLI MER LØNNSOM

Vi elsker utfordringer, og vil gjerne høre fra deg. Hver samhandling i kundereisen, er en mulighet til å styrke forholdet og spille på preferanser. Med Mosaic™ kan du lettere nå målgruppene dine på Google, Facebook og Instagram. Øk din
bedrifts ROAS ved bruk av Mosaic™-data.

Glimt fra hverdagen vår

Kundeinnsikt som skaper vei for innovative strategier, sterke kundeforhold og økt lønnsomhet.

se en

InsightOne Nordic AB 2020 | Cookie Policy