Utnytt dine kundedata til verdifull innsikt om dine kunder og ditt marked. Markeds- og kundeinnsikt legger grunnlaget for innovative strategier, sterke kundeforhold og økt lønnsomhet.

Kontakt
Om oss
Mosaic™
Produkter
Tjenester

Segmentering

Deler opp ditt marked i

strategiske segmenter.

Marked og livsstiler

Et nyansert bilde av dine kunders kjøpsadferd, mediepreferanse og bruk.

Personas og targeting

Utvikle operasjonelle personas

for bruk i ditt targeting-arbeide.

Markedsføring og maskinlæring

Datadrevet markedsføring ved hjelp unike data og maskinlærings-

modeller.

Vi finner dine kunder i markedet, og sikrer at du utnytter markedspotensialet i og utenfor din nåværende kundebase.

Segmentering med Mosaic™

Avdekk hvilke forbrukergrupper som handler hos deg. To kunder kan kjøpe samme produkt, men av helt ulike grunner. Ved å forstå hva som driver kundene til å kjøpe ditt produkt, blir din markedskommunikasjon mer relevant og mer lønnsom. Verktøyet Mosaic™ er et hjelpemiddel i dette arbeidet.

Netthandelsutvikling

Vi hjelper deg med å kartlegge eksisterende og potensielle kundegruppers kjøpsvaner, interesser og adferd ved hjelp av Mosaic™ – metodikken. Mosaic™ sikrer effektiv og relevant kommunikasjon til dine målgrupper uavhengig av kanal som gir økt oppmerksomhet og salg.

Bli mer lønnsom

Vi elsker utfordringer, og vil gjerne høre fra deg. Hver samhandling i kundereisen, er en mulighet til å styrke dine kundeforhold og spille på kundenes preferanser. Med Mosaic™ kan du mer effektiv nå dine målgrupper på Google, Facebook og Instagram. Øk din bedrifts ROAS (return on ad-spend) ved bruk av Mosaic™-data.

KUNDEINNSIKT BIDRAR TIL RELEVANT KOMMUNIKASJON

Ved å forstå driverne hos kunder og prospekts vil din markedsføring bli mer effektiv og din merkevare stå sterkere!

Siste nytt

Nå frem til riktigere prospekts med effektiv segmentering

Få unik innsikt i netthandelsutviklingen i ditt markedsområde

Markeds- og kundeinnsikt legger grunnlaget for innovative strategier, sterke kundeforhold og økt lønnsomhet.

Med fokus på ROI, ROAS og langsiktig økt lønnsomhet hjelper vi våre kunder med fokus på økt innsikt. Innsikt i markedet og i egne kunder.

Innsikt som gir markedsførere et redskap i arbeidet med mer relevant og målrettet markedskommunikasjon for økt lønnsomhet.

Er du nysgjerrig på hvordan InsightOnes data og tjenester kan hjelpe din bedrift til å bli mer lønnsom?

Våre kunder stoler på oss

InsightOne har gjennom flere år levert verdifulle 3. partsdata som har bidratt til å gjøre oss til en av de ledende nisjeaktørene på det nordiske markedet.

Tom Rabben

InsightOne gennomførte flere spørreundersøkelser på våre kjøpesentre, hvor både senterinnsikten ble vektlagt inn mot vårt taktiske og strategiske arbeid med kjøpesentrene. Mosaic gjør det mulig å avdekke kundenes behov på en helt unik måte.

Susanne Seel Bahr

Markedskonsulent Kjøpesenterførvaltning

Steen & Strøm og deres eiere Klepierre har valgt Mosaic segmentering som strategiske målgrupper for sine kjøpesentre i hele Europa.

Harald Nilsen

Research & Strategy Manager

Kunnskapen vi fikk fra Mosaic gjorde det mulig å kommunisere direkte med våre velgere på en effektiv og målrettet måte.

Olav Magnus Linge

Valgkampsekretær

Målgrupper som gir deg mulighet til å se mennesket bak kunden.

Målgrupper basert på Mosaic™ gir deg mulighet til å se mennesket bak kunden og forstå deres drivere og behov.  Dette basert på deres kundeadferd, interesser, holdninger, kjøpekraft, kjøpsvaner, familiesituasjon mm.

se en

InsightOne Nordic AB 2022 | Cookie Policy