Utnytt dine kundedata til verdifull innsikt om dine kunder og ditt marked. Markeds- og kundeinnsikt legger grunnlaget for innovative strategier, sterke kundeforhold og økt lønnsomhet.

Kontakt
Om oss
Mosaic™
Produkter
Tjenester

Vi finner dine kunder i markedet, og sikrer at du utnytter markedspotensialet i og utenfor din nåværende kundebase.

Bedre målstyrt markedsføring med våre data

Segmentering

Livsstil & forbruk

Digitale målgrupper og annonsering

Rådgivning

Nå frem til riktigere prospekts med effektiv segmentering

Digitale medier krever nye metoder for å målstyre din markedsføring. Du trenger rett budskap til rett kunde gjennom rett kanal rett tidspunkt.

Kundeinnsikt bidrar til relevant kommunikasjon

Ved å forstå driverne hos kunder og prospekts vil din markedsføring bli mer effektiv og din merkevare stå sterkere!

Våre kunder stoler på oss!

“InsightOne har gjennom flere år levert verdifulle 3. partsdata som har bidratt til å gjøre oss til en av de ledende nisjeaktørene på det nordiske markedet.”

Tom Rabben

“Steen & Strøm og deres eiere Klepierre har valgt Mosaic segmentering som strategiske målgrupper for sine kjøpesentre i hele Europa.”

Harald Nilsen

Research And Strategy Manager

“InsightOne leverte verdifull innsikt for SV til valgkampen i 2015. Kunnskapen vi fikk fra Mosaic gjorde det mulig å kommunisere direkte med våre velgere på en effektiv og målrettet måte.”

Olav Magnus Linge

Valgkampsekretær

“InsightOne gennomførte flere spørreundersøkelser på våre kjøpesentre, hvor både senterinnsikten ble vektlagt inn mot vårt taktiske og strategiske arbeid med kjøpesentrene. Mosaic gjør det mulig å avdekke kundenes behov på en helt unik måte.”

Susanne Seel Bahr

Markedskonsulent Kjøpesenterførvaltning

SEGMENTERING MED MOSAIC ™

Avdekk hvilke forbrukergrupper som handler hos deg. To kunder kan kjøpe samme produkt, men av helt ulike grunner. Ved å forstå hva som driver kundene til å kjøpe ditt produkt, blir din markedskommunikasjon mer relevant og mer lønnsom. Verktøyet Mosaic ™ er et hjelpemiddel i dette arbeidet.

NETTHANDELSUTVIKLING

Vi hjelper deg med å kartlegge eksisterende og potensielle kundegruppers kjøpsvaner, interesser og adferd ved hjelp av Mosaic ™ – metodikken. Mosaic ™ sikrer effektiv og relevant kommunikasjon til dine målgrupper uavhengig av kanal som gir økt oppmerksomhet og salg.

BLI MER LØNNSOM

Vi elsker utfordringer, og vil gjerne høre fra deg. Hver samhandling i kundereisen, er en mulighet til å styrke dine kundeforhold og spille på kundenes preferanser. Med Mosaic™ kan du mer effektiv nå dine målgrupper på Google, Facebook og Instagram. Øk din bedrifts ROAS (retur non ad-spend) ved bruk av Mosaic™-data..

Glimt fra hverdagen vår

Markeds- og kundeinnsikt legger grunnlaget for innovative strategier, sterke kundeforhold og økt lønnsomhet.

se en

InsightOne Nordic AB 2021 | Cookie Policy