Kjøpesenterrapport

Kjøpesenterrapport med fokus på etterspørselen

Kjøpesenterrapporten gir deg en omfattende beskrivelse av hvilke befolkningsgrupper som:

• bor i ditt senters nærområde,
• deres kjøpekraft
• hvilke kjedebutikker de prefererer,
• i hvilke kanaler de ønsker å motta sentertilbud, og
• hvilken etterspørsel det er i området.

Denne innsikten brukes for å gi deg et beslutningsgrunnlag for valg av leietakere, dokumentasjon i innsalgsmøter med potensielle leietakere og i markedsføringen av senteret. Rapporten gir deg også kunnskap om kundenes digitale forbrukeradferd , hvor tidlig de er til å adoptere trender, og i hvilken grad de påvirker andres forbrukeratferd.

Sentralt i dette er en samlet forbrukerinnsikt bygget på InsightOne sin segmenteringsmetodikk Mosaic™ – en verdensledende segmenteringsløsning. Alle personer over 18 år er inndelt i Mosaic grupper og typer. På denne måten kan InsightOne gi deg innsikt i hvem som f.eks. foretrekker Rema 1000, hvilke som har det høyeste dagligvareforbruket og hvilke som ofte besøker restauranter etc.

InsightOne har inndelt Norge i 13 hovedgrupper basert på statistiske data.

Innsiktsrapport om senterets markedsområde

Altfor ofte viser det seg at butikkjeden, som senterlederen trodde ville passe markedet, ikke passet markedet i det hele tatt. Butikken må dermed legges ned grunnet ulønnsom drift, senteret har tapt potensiell omsetning i leieperioden, og økte transaksjonskostnader forbundet med å finne ny leietaker. Alt på grunn en subjektiv magefølelse og manglende innsikt om den faktiske etterspørselen i nærområdet.

Basert på den totale befolkningssammensetningen til et kjøpesenters markedsområde, kan vi lage en befolkningsvektet markedspreferanse for hver av disse 130 butikkjedene fordelt på 23 varegrupper.

InsightOne identifisere hvilke forbrukersegmenter som eksempelvis foretrekker bokhandelen Tanum – og 130 andre butikkjeder.

En av de viktigste driverne av et kjøpesenters særpreg, er senterets butikkmiks.

Senterets butikkmiks

Det å komponere denne butikkmiksen er ingen enkel oppgave – det er blant annet en rekke spørsmål som stilles i en evalueringsprosess av en potensiell ny leietaker/kjede, som for eksempel:

  • Har senteret ledig areal for denne kjeden? Eller må det frigjøres areal?
  • Har senterkjeden bestemte avtaler med denne butikkjeden?
  • Vil kjeden bli en av senterets ankerbutikker?
  • Finnes det flere butikker av denne kjeden i senterets markedsområde?
  • Vil kjeden understøtte senterets identitet og passe inn i senterets merkevarestrategi?
  • Vil kjeden tilføre noe til det helhetlige kjøpesenterbildet?
  • Vil kjeden tiltrekke nye ønskede kundesegmenter?
  • Vil kjeden være uinteressant for eksisterende kundesegmenter?
  • Hvilken omsetning (per kvadratmeter) kan forventes av kjeden?
  • Vil kjeden konkurrere direkte mot en av senterets viktige leietakere?

Enkle segmenteringsmetoder

InsightOne har erfart at de fleste norske kjøpesentrene i dag kommuniserer i sosiale medier, og har en viss fysisk distribusjon av markedsføringsmateriell (DM). I begge disse kanalene blir det brukt svært enkle segmenteringsvariabler/seleksjonskriterier som kjønn og alder i tillegg til geografi. Det er imidlertid relativt få kjøpesentre/senterkjeder som jobber systematisk med å forstå de ulike forbrukersegmentenes behov, hvor de deretter tilpasser senterets butikkmiks og markedsføring for å kunne tiltrekke seg størst mulig andel av markedet. Svært mange kjøpesentre har utfordringer både med hensyn til interne- og økonomiske ressurser. InsightOnes oppfatning er at de fleste sentrene har skissert ut noen målgrupper de ønsker å påvirke, men de vet ikke hvor disse menneskene bor og hvordan de skal prate med dem.

InsightOnes kjøpesenterrapport gir preferanseindikasjoner på 130 butikkjeder basert på senterets forbrukersammensetning.

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy