Segmentering

Segmentering

Grunnlaget til å definere målgrupper for målstyrt markedsføring mot riktig person

Segmentering handler om å gruppere markedet og deretter velge en del av markedet som fokusområde. Segmentet eller segmentene danner grunnlaget for å definere målgrupper. Målgrupper bygget opp av data fra eksisterende kunder og eksterne data mm. Alt dette for å gjøre markedsføring mer målrettet og effektiv.

Ved å forstå forskjellene og ulike egenarter mellom kundene kan du tilpasse kommunikasjon til kundenes drivere og preferanser. Dette er grunnlaget for bedre resultater. Mosaic™ – metodikken er en forbrukersegmentering som deler befolkningen inn i 13 hovedgrupper og 44 undergrupper som kan danne robuste byggeklosser i målgruppearbeidet.

Smarte, enkle og robuste målgrupper hjelper deg å markedsføre deg på riktig måte ovenfor riktige kunder

Segmentering og målgruppearbeid

Vi anvender Mosaic™-segmentene som del av målgruppearbeidet. Et grunnlag for å definere målgrupper/personas. Metodikken evner å knytte sammen kundedata og markedsdata. I tillegg kan dette inkludere egen eller syndikerte research data som Kantar sin «Forbruker og mediaundersøkelse» (Norges mest omfattende markedsundersøkelse). En undersøkelse som er direkte knyttet til Mosaic™ og Kantar sitt verktøy PC-Gallup. Noe som gir en unik mulighet for å beskrive målgruppene basert på holdninger, kjøpekraft og kjøpevaner med basis blant annet i interesser, økonomi, familiesituasjon, sosial bakgrunn, utdanning forhold til teknologi og adapsjon.

Noe som kan knyttet dette til Mosaic™-sementeringen som deler befolkningen inn i 13 hovedgrupper og 44 undergrupper. Denne segmenteringen danner byggeklosser i vårt målgruppearbeid. En metode som gir oss innsikt til å utarbeide løsninger og kommunikasjon tilpasset hver enkel person.

Optimaliser markedsføringsbudsjettet!

Effektiv markedsføring er avhengig av godt definerte målgrupper for å kunne målstyre budskap og valg av riktig kanal til riktig målgrupper.

Ved hjelp av Mosaic™ kan vi plassere eksisterende som potensielle kunder inn i riktig målgruppe ut fra hva som for eksempel motivere dem og hvilke preferanser de har. Samtidig som du kan følge utviklingen av nye trender og preferanser. Alt dette for å spisse budskap og velge riktige kanaler til ulike målgrupper. Dette kan effektivisere markedsarbeidet ved å gi mer igjen for investerte kroner – ROI.

Nye kunder med effektiv målgruppearbeid.

Gode og robuste målgrupper er viktig for å forstå eksisterende kunder utover transaksjonsdata. Noe som også gjelder for nye potensielle kunder.

Mosaic™- metodikken er utviklet for å kunne gjenfinne de gode og mindre gode kundene samt tvillingene til de mest lønnsomme i marekdet.

Ved hjelp av våre avanserte analyseverktøy kan arbeidet enkelt systematiseres og følges over tid.

Mosaic™ er en forbrukersegmentering av befolkningen basert på statistikk. Dette er faktabasert. Målgrupper basert på Mosaic™ kan følges over tid slik at markedsinnsats og kampanjer kan evalueres opp mot hverandre.

Har du oversikt over hvilke målgrupper hver enkelt kunde tilhører?

se en

InsightOne Nordic AB 2021 | Cookie Policy