Segmentering

Segmentering – Grunnlaget for å definiere målgrupper

Segmentering handler om å gruppere markedet og deretter velge en del av markedet som fokusområde. Segmentet eller segmentene danner grunnlaget for å definere målgrupper. Målgrupper bygget opp av data fra eksisterende kunder og eksterne data mm. Alt dette for å gjøre markedsføring mer målrett.

segmentering er grunnlaget for å definere målgrupper

Smarte, enkle og robuste målgrupper hjelper deg å markedsføre deg på riktig måte ut mot riktige kunder.

Segmentering og målgruppearbeid

Vi anvender Mosaic™-segmentene som del av målgruppearbeidet. Et grunnlag for å definere målgrupper/personas. Metodikken evner å knytte sammen kundedata og markedsdata. I tillegg kan dette inkludere egen eller syndikerte research data som Kantar sin «Forbruker og mediaundersøkelse» (Norges mest omfattende markedsundersøkelse). En undersøkelse som er direkte knyttet til Mosaic™ og Kantar sitt verktøy PC-Gallup. Noe som gir en unik mulighet for å beskrive målgruppene basert på holdninger, kjøpekraft og kjøpevaner med basis blant annet i interesser, økonomi, familiesituasjon, sosial bakgrunn, utdanning forhold til teknologi og adapsjon.

Noe som kan knyttet dette til Mosaic™-segmenteringen som deler befolkningen inn i 13 hovedgrupper og 44 undergrupper. Denne segmenteringen danner byggeklosser i vårt målgruppearbeid. En metode som gir oss innsikt til å utarbeide løsninger og kommunikasjon tilpasset hver enkel person.

Optimaliser markedsføringsbudsjettet!

Effektiv markedsføring er avhengig av godt definerte målgrupper for å kunne målstyre budskap og valg av riktig kanal til riktig målgrupper. Ved hjelp av Mosaic™ kan vi plassere eksisterende som potensielle kunder inn i riktig målgruppe ut fra hva som for eksempel motivere dem og hvilke preferanser de har. Samtidig som du kan følge utviklingen av nye trender og preferanser. Alt dette for å spisse budskap og velge riktige kanaler til ulike målgrupper. Dette kan effektivisere markedsarbeidet ved å gi mer igjen for investerte kroner – ROI.

Nye kunder med effektiv segmentering

Gode og robuste målgrupper er viktig for å forstå eksisterende kunder utover transaksjonsdata. Noe som også gjelder for nye potensielle kunder. Mosaic™- metodikken er utviklet for å kunne gjenfinne de gode og mindre gode kundene samt tvillingene til de mest lønnsomme i marekdet. Ved hjelp av våre avanserte analyseverktøy kan arbeidet enkelt systematiseres og følges over tid. Mosaic™ er en forbrukersegmentering av befolkningen basert på statistikk. Dette er faktabasert. Målgrupper basert på Mosaic™ kan følges over tid slik at markedsinnsats og kampanjer kan evalueres opp mot hverandre.

Les mer om

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med kundeinnsikt?

effektiv segmentering for målgrupper

Vet du hvilke målgrupper kundene dine tilhører?

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy