Segmentering

Segmentering gir riktig markedsføring overfor riktig person

Segmentering eller markedssegmentering handler om å dele inn eksisterende og potensielle kunder i segmenter som gjør det enklere å utvikle slagkraftig og effektiv markedsføring som appellerer til de ulike målgruppene.

Ved å forstå hvilke forskjeller og likheter det er mellom kundene, kan du utarbeide kommunikasjon som er tilpasset kundenes egentlige preferanser og drivkrefter. Det vil føles mer personlig og ekte når du forstår kundenes behov og ønsker. Samtidig oppnår du bedre resultater.

Segmentering hjelper deg med å markedsføre deg på riktig måte overfor riktig kunde.

Slik segmenterer vi

Vi bruker fremfor alt Mosaic™, som er et verktøy for livsstilsbasert segmentering. Her deles kundene og markedet inn i 44 livsstilstyper og 14 overordnede grupper. Hver voksen person tilhører en av disse 44 typene, og dermed gir modellen oss innsikt som er viktig for å utarbeide løsninger og kommunikasjon tilpasset hver enkelt kundetype.

Vår segmentering beskriver ulike gruppers holdninger, kjøpekraft og kjøpevaner basert på blant annet interesser, økonomi, familiesituasjon, sosial bakgrunn, utdanningsnivå og forhold til teknologi.

Segmenteringen med Mosaic™ gjør det mulig å bruke både data fra eksisterende kundedatabase og data fra markedet som helhet.

Gjennom kontinuerlig arbeid med utgangspunkt i Mosaic vil strategiene deres få effekt på operativt nivå, i kampanjer og i kommunikasjon. Ved hjelp av livsstilsbasert segmentering kan dere også bruke operative data til å følge opp de strategiske målsetningene – her er Mosaic koblingen mellom strategi og drift.

Optimaliser markedsføringsbudsjettet

Bred og omfattende markedsføring tilhører fortiden, særlig hvis vi snakker om markedsføring i digitale medier. Det gjelder å finne frem til riktig budskap for riktig kunde på riktig tidspunkt.

Vi hjelper deg med å plassere hver enkelt kunde i riktig segment, med tydelig definerte behov og drivkrefter. Samtidig har du mulighet til å følge med på hvordan preferansene endrer seg avhengig av livsfase, hvis kunden flytter til et nytt sted eller de økonomiske forutsetningene endrer seg.

Ved å markedsføre på riktig måte overfor riktig person vil du få større effekt av aktivitetene. Du vil kunne relatere resultatet av aktivitetene til den respektive målgruppen for å se om du må justere noe for å optimalisere utvalget.

Nå frem til nye kunder med effektiv segmentering

Segmentering fungerer like godt på eksisterende kunder som på potensielle nye kunder. Ved å bruke Mosaic både på kunder og på markedet generelt kan du raskt identifisere potensialet i det aktuelle segmentet.

En tvillinganalyse kan være svært effektiv hvis du vet hvilke av kundene som er lønnsomme, og hvilke segmenter de tilhører. Vi hjelper deg med å foreta denne koblingen mot markedet der de lønnsomme kundene finnes.

Siden du gjennom Mosaic kjenner segmentenes forskjeller og drivkrefter, vil du kunne tilpasse kommunikasjon og tilbud når du henvender deg til nye kunder.

Våre tjenester innen analyse og segmentering gir deg en bedre forståelse av kjøpsatferd og preferanser hos både eksisterende og potensielle kunder, noe som igjen hjelper deg med å tilpasse måten du arbeider på.

Har du oversikt over hvilket kundesegment hver enkelt kunde tilhører?

se en

InsightOne Nordic AB 2020 | Cookie Policy