Innsiktsdrevet markedsføring er nøkkelen for å lykkes i en lavkonjunktur

I alle årene jeg jobbet med innsiktsdrevet markedsføring, har jeg sett både blomstrende høykonjunkturer og kalde lavkonjunkturer. Det som slo meg i løpet av disse årene er hvor lite vi i InsightOne har kjent på disse svingene. Noen ganger heller en økning i dårlige tider. Hva skyldes dette?

Forklaringen finnes nok i at innsiktsdrevet og databerikende prosesser øker effekten av bedrifters markedsføringsaktiviteter. Når lavkonjunkturer treffer, innser mange at de må fordele ressursene til bedriften mer presist – man har rett og slett ikke råd til å handle etter følelser og antagelser.

Egne data – en ofte uutnyttet gullgruve for ny kundebehandling

En eiendel i bedriften som ofte ikke blir utnyttet fullt ut er selskapets egne data. Til tross for å ha investert store mengder ressurser i dette. Her finnes det enorme muligheter for både å spare ressurser og øke din RODI (Return On Data Investment).

Egne data (kundedata, transaksjonsdata) sammen med ekstern data kan forklare din plassering i markedet og hvordan du kom dit. Dermed kan du ta beslutninger om fremtidige aktiviteter som resulterer i mer effektiv bruk av ressurser og et bedre resultat. Konseptet: «For å kjenne din fremtid må du forstå din historie», passer veldig godt inn i denne diskusjonen. Hva er mine beste kundesegmenter i dag? Hvordan fikk jeg dem? Hvor er mitt fremtidige potensiale? Hvordan må jeg endre min nye kundebehandling?

Når økonomien krever at vi er mer forsiktige med markedsressursene våre, betyr det i de aller fleste tilfeller at vi må bli smartere – noe vi egentlig alltid bør strebe etter. Så – noen ganger er en lavkonjunktur en god ting.

Markus Jürss, COO InsightOne


Lurer du på hvordan du kan lykkes med innsiktsdrevet markedsføring?

 
 
 
 
se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy