InsightOne lanserer Finansielle segmenter i Norge

I disse dager lanserer InsightOne finansielle forbrukersegmenter i Norge, gjennom å klassifisere hele den voksne befolkningen i 25 unike segmenter.

Stor suksess i UK

I UK har analyseselskapet Experian levert finansielle segmenter til finansbransjen i flere år med stor suksess. Segmentene har blitt benyttet til strategisk kommunikasjonsarbeid og taktisk kampanjemålstyring. Carl Christian Mathiesen, som er dataanalytikeren bak segmentene i Norge, tror segmentene vil være en viktig bidragsyter for å øke bankenes relevans og forlenge bankkundenes lojalitet – også i Norge.

Forklaringsfaktorene bak finansiell forbrukeratferd

Modellen består av to hoveddimensjoner: Økonomisk kapital og livsfase – kanskje de to viktigste forklaringsfaktorene til finansiell forbrukeratferd. Ved å koble sammen en rekke kilder data om boligen du bor i, boligens estimerte markedsverdi og inntektsnivået til nabolaget, beregner InsightOne din økonomiske kapital på en skala fra 1 til 5 – uten å bruke personlig data.

– Boligens markedsverdi er en svært god bro til økonomisk kapital, både fordi boligen ofte gjenspeiler personens ressurstilgang, og også fordi nesten 80 % av den voksne befolkningen i Norge eier sin egen bolig, mener Mathiesen.

I tillegg faller alderen din innenfor ett av fem aldersintervaller, som gjør at du til slutt ender opp i én av 25 ruter i modellen. Dette kan eksempelvis være «Velstående pensjonister» eller «Unge og ressurssvake».

– Alder en god indikasjon på hvilken livsfase du befinner deg i. Alder er også med på å moderere din økonomiske kapital: Hvis vi identifiserer unge personer som bor i dyre eneboliger, anslår vi de som fortsatt hjemmeboende – eller unge i dyre leiligheter, som unge leietakere.

Den finansielle segmentmodellen består av to hoveddimensjoner: Livsfase og økonomisk kapital

 

 Geografiske forskjeller i levekostnader

Modellen tar også høyde for geografiske forskjeller i både inntektsnivå og levekostnader, og normaliserer den økonomiske kapitalen internt i de 89 økonomiske regionene i Norge. Det betyr at noen som bor i en bolig til 4 millioner i Kirkenes, kan få høyere økonomiske verdier enn noen som bor i en bolig til 5 millioner i Oslo. Du bor som regel i ressurssterke områder av en grunn, men du flytter ikke landet rundt bare fordi du plutselig fikk bedre råd, hevder Mathiesen.

GDPR-klar

Nå som GDPR er viktigere enn noen gang, var det spesielt viktig for oss å lage en segmenteringsmodell som både tar vare på personvernet, og samtidig differensierer forbrukere i det finansielle markedet, påpeker Mathiesen.

Beskriver segmentenes finansatferd

Ved å klassifisere panelistene i Kantar TNS’ Forbruker & Media-undersøkelse, som ett av de 25 finansielle segmentene, kan InsightOne beskrive de ulike segmentene på flere tusen ulike data.

– Vi vet for eksempel at det er elleve ganger større sannsynlighet at en «Velstående person i etableringsfasen» bytter bank i 2018 enn en «Ressurssvak pensjonist» – eller at en «Velstående voksen» betaler tre ganger så mye i forsikringspremie som en ressurssvak student» Vi har designet et interaktivt segmentleksikon på nett, som skal gi aktører i finansbransjen innsikt i segmentenes finansielle atferd. På denne måten kan de tilpasse kommunikasjonen og tilby de riktige produktene til de riktige segmentene. Vi tror at personlig relevans er helt avgjørende for å kunne beholde morgendagens finanskunder!

InsightOne tilbyr sine kunder et interaktivt oppslagsverk som beskriver de finansielle segmentene

 

Finansbransjens nye CRM-gull

Både banker og forsikringsselskaper vil kunne påføre de finansielle segmentene på egen kundedatabase som tredjepartsdata.

– En av de store utfordringene til finansbransjen, er at de sitter på store mengder data om kundene, som de ikke har lov å bruke til segmentering. Derfor er diskriminerende tredjepartsdata desto viktigere, og vi mener at de nye finansielle segmentene er den gullkantede nøkkelen som vil åpne mange dører.

Tilgjengelig for programmatisk annonsering

Sammen med InsightOnes samarbeidspartner Nordic Data Resources (NDR), er alle de 25 finansielle segmentene tilgjengelig som segmenteringsdata for programmatisk internettannonsering. Gunnar Kihl, som leder den norske NDR-avdelingen, mener at de finansielle segmentene er helt unik i et nordisk annonseringsperspektiv.

– Den enkle modellen gir lite rom for misforståelser, samtidig som vi vet at det ligger enorm kompleksitet i datagrunnlaget. Vi har allerede mottatt gode tilbakemeldinger på segmentene, sier Kihl.

For mer informasjon, ta kontakt med:

 Carl Christian Mathiesen

+47 917 68 610

carl.mathiesen@insightone.no

 
 
 
 
se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy