analyser hvordan beregne etterspøselen i et geografisk område
 

Catchments-analyser -hvordan beregne etterspørselen i et geografisk område

Hvordan kan områdeanalyser gi økt lønnsomhet for din virksomhet? 

For å lykkes i kommunikasjonen med dine kunder, må du ha et godt bilde av hvem de er. Forbrukerens livsstil er forskjellig og er også avhengig av hvor de bor og hvordan de lever.

Den geografiske dimensjonen (geodata) gir muligheter til å analysere data på et overgripende nivå for så å beregne et markedspotensial og lokalt potensial i egen kundedatabase.

Ved hjelp av analyse av geodata og kundedata får du et grunnlag for å ta strategisk viktige beslutninger. Beslutninger om etablering av en fysisk butikk eller for å sikre forretningsutvikling i visse kundesegmenter. Ved å koble interne data til eksterne smarte data og visualisere dem – er det mulig å skape verdifull innsikt. Innsikt som kan brukes for eksempel i visualisering av forskjellige befolkningsgrupper som lever langs «Songsvannbanen» i Oslo for å avdekke deres preferanser og adferd i forhold til bruk av kollektivtilbudet.

(Se eksempel nedenfor)

Hva gir en områdeanalyse?

Virksomheter som analyserer og visualiserer egne data sammen med eksterne smarte data, opplever forbedringer innen hovedsakelig følgende områder:

 1. Bedre beslutningsgrunnlag
 2. Lager mer relevant kommunikasjon til kunder og potensielle kunder
 3. Økt lønnsomhet ved bedre utnyttelse av markedsføringsmidlene

Eksempler på spørsmål som kan besvares i en områdeanalyse

 • Hvem bor i området, -demografisk sammensetning – inntekt – bolig – biler etc. og hvilken kjøpsadferd og preferanser har de.
 • Hva, i kroner, etterspør de ulike befolkningsgruppene i området.
 • I hvilke kanaler kan jeg treffe kunder og potensielle kunder

Hva gjør en områdeanalyse vellykket?

 • Et tydelig formål med analysen er grunnleggende
 • Evne til å operasjonalisere innsikten som er opparbeidet
 • Visualisering av analyserte data og resultater

Hvordan gjennomføre en områdeanalyse?

De fleste organisasjoner og selskaper starter sine analyser med innsikt i egen kundedatabase eller egne transaksjonsdata. I eksisterende kundebase sees det etter adferd og kjøpemønstre mm.

Utfordringen er ofte hvordan denne innsikten skal operasjonaliseres. Hvordan utvikle eksisterende kunder og attrahere nye?  Hvordan definere gode målgrupper ut fra bestemte segmenterer i markedet? En vellykket måte å gjøre det på er å applisere eksterne smarte data, som for eksempel Mosaic™-data, på kjente data som eksisterende kunder.

Dette gir en mulighet til å knytte kundeinnsikt til hele markedet og derav identifisere potensialet i et geografisk område.  Potensialet som ved hjelp av Mosaic-metodikken, kan uttrykkes i målgrupper – målgrupper som igjen kan bestemme budskap og kanalvalg for å nå potensiell kunder på en effektiv måte.

Samlet gir en catchmentanalyse stor verdi

 1. Ved vurderinger ved etablering/nedleggelse av virksomheter (eks. Butikker)
 2. Kundeanalyser og potensial beregning av et handelsområde for kjøpesentre og kjeder
 3. Optimalisering av markedsføringen ved målstyrt budskap og kanalvalg – digitalt SOME/søkeordsoptimalisering/programmatisk som analoge produkter –  TM/DM/uadressert reklame / annonser /utendørs Reklame

Vil du vite mere eller trenger hjelp med områdesanalyser og visualisering? Er du interessert i å vite mer? eller send oss mail til info@insightone.no

 
 
 
 
se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy