Hva er forskjellen mellom segmentering og målgrupper?

Segmentering og målgrupper er to begreper som ofte blir brukt når vi snakker om kundeinnsikt. Begge metodene krever klare mål, riktig tilnærming og en klar vei fremover når analyse- og innsiktsfasen er over – alt for å oppnå strategiske, taktiske eller operasjonelle mål.

Men hva er egentlig forskjellen mellom metodene?

«Et segment er en del av et totalmarked, mens en målgruppe er en gruppe som kan tenkes å kjøpe varer innenfor et segment»

Segmentering innebærer at det potensielle markedet deles opp i grupper. Grupper av individer med lignende egenskaper. Dette enten er rent demografisk, sosioøkonomisk, holdnings- eller atferdsmessig.  

Målgrupper defineres basert på en kombinasjon av både interne og eksterne datakilder som demografi, livsfase og kjøpsatferd. Hensikten med å dele marked inn i målgrupper er at man da kan drive mer målrettet og treffsikker markedsføring.

Kort oppsummert:

  • Segmentering deler opp markedet strategisk
  • Definerte målgrupper brukes i det målrettede markedsarbeidet taktisk

Definerte målgrupper brukes ofte som en metode for å beskrive deler av et segment. Segmenteringsverktøy, som Mosaic™, kan gi deg et nyansert og omfattende bilde av hele markedet og være et grunnlaget for å definere ulike målgrupper for målrettet markedsinnsats.

Geir Olav Iversen, Adm.Direktør / InsightOne

Les mer om segmentering

 
 
 
 
se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy