Velkommen Karim!

Vi innleder sommeren med å ønske velkommen Karim Eid som analytiker til teamet i Oslo.

Karim har en bachelorgrad i Energy og fysikk, samt en mastergrad i Data Science fra NMBU.
Han er veldig interessert i programmering og maskinlæring og ser frem til å anvende sin kunnskap på våre prosjekter.
På fritiden liker Karim styrketrening og kampsport.

Vi ser at Karim tilegner seg kunnskap meget raskt og har allerede blitt en stor ressurs for teamet i Oslo.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 
 
 
 
se en

InsightOne Nordic AB 2021 | Cookie Policy