Segmenterings Portalen

En webportal hvor du finner innhold som beskriver Mosaic™.

Segmentation Portal™ gir deg all informasjon du behøver i ditt daglig arbeid med de ulike Mosaic gruppene og typene. Ett unikt verktøy hvor du også kan laste ned beskrivelser og ordskyer i PDF format. Segmentation Portal™ Norge gir også et visualisert og detaljert bilde av forbrukermarkedet uttrykt ved hjelp av Mosaic-metoden.

Her finner du deres demografiske egenskaper, livsstil, holdninger og adferd. I portalen blir du bedre kjent med de 44 ulike Mosaic-segmentene og 13 overordnede gruppene. Byggeklosser du kan anvende i ditt eget segmenteringsarbeid eller ved bygging av egne arketyper i ditt eget målgruppe arbeide.

Funksjoner og bruk

Utforsk dine segmenter

Få innsikt i Mosaic™ grupper og typer gjennom visuelle elementer, tekstbeskrivelser og statistisk informasjon. De forskjellige segmentene kan tilrettelegges på gruppe-, type – eller postnummernivå.

Sammenlign grupper og typer

Bli kjent med likheter og ulikheter mellom Mosaic™ grupper og typer basert på statistisk informasjon. og typer gjennom visuelle elementer, tekstbeskrivelser og statistisk informasjon.

Identifiser din målgruppe

Skap et bilde av dine ideelle kunder og identifiser hvilke segmenter du bør rette deg mot. Forstå hvilke andre segmenter som ligner dine kunder og utvid prospektpotensialet. Finn tvillinger og oppdag ny innsikt i hvordan du effektiv kan nå dem i ulike kanaler.

Arbeid på tvers av landegrensene 

Segmentation Portal™ er landsspesifikk og er tilgjengelig i flere land som, bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, England og USA.

Forstå områder

Geografisk spredning av segmentene. Oppslag på postnummernivå som illustrerer forskjeller der du kommer fra. Utforske «Hot and Cold» kart for å se hvor i Norge det er størst konsentrasjon av de ulike segmentene.

Interessert i en test-innlogging for å undersøke portalen nærmere?

Informasjon du behøver i ditt daglig arbeid med de ulike Mosaic™ gruppene og typene.

se en

InsightOne Nordic AS 2024 | Cookie Policy