Netthandelsanalyse

Netthandelsanalyse

Få unik innsikt i netthandelsutviklingen i ditt markedsområde

Vi hjelper deg med å kartlegge eksisterende og potensielle kundegruppers kjøpevaner, interesser og atferd, slik at du bedre kan oppfylle deres behov og ønsker – og dermed øke omsetningen din.

Ved å bedre forstå kundenes atferd og ønsker, kan du få svar på om bedriften din fokuserer riktig. Du kan også få innsikt med å finne nisjer i markedet for dine produkter eller tjenester. Du vil få en bedre forståelse av hvordan kundene ser på din bedrift.

Vi hjelper deg med å kartlegge eksisterende og potensielle kundegruppers kjøpevaner

Mosaic™ gir deg skreddersydde svar

Vi bruker Mosaic™. En metode som gir skreddersydde svar basert på dine behov. Det går for eksempel an å hente ut data som kan knyttes til bestemte kunder, utvalgte kundegrupper eller større markedssegmenter, og få riktige svar i hvert enkelt tilfelle.

Verktøyet beskriver alt fra kundenes holdninger og interesser til økonomi og kjøpekraft, bolig og utdanning, surfevaner og mye mer. Du kan selv velge om du vil se på eksisterende kundegrupper eller nye markedssegmenter.

Statistikken vi bruker i våre rapporter, hentes fra flere anerkjente kilder, for eksempel Befolkningsregisteret, SSB, Kartverket, Kantar, Dips og Bring mfl. Det går selvsagt også an å innlemme informasjon fra deres egne systemer, for eksempel kundedatabaser, undersøke kjøpsatferd på hjemmesiden deres og dessuten se hvem som besøker og kommuniserer med dere via sosiale medier.

En analyse som hjelper deg med å jobbe proaktivt

Hvis dere står overfor en større omstrukturering av bedriften, hjemmesiden eller andre kommunikasjonskanaler, vil en analyse bidra med svar som dere trenger for å ta bedre beslutninger.

Med bedre kunnskap om trendene på markedet samt eksisterende og potensielle kunders atferd og kjøpevaner, har dere bedre mulighet til å bygge opp systemene og strategiene deres riktig fra starten av. Det reduserer risikoen for dyr omarbeiding, siden dere helt fra begynnelsen av vet hva kundene setter pris på, og hva de mener er en optimal informasjonsflyt.

Grundige analyser fører til riktige beslutninger

Ved at du får tydelig innsikt i marked og trender, kan bedriften jobbe proaktivt. Det kan for eksempel handle om å gjennomføre en såkalt SWOT-analyse (står for Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats).

  • Sterke sider: Her ser vi på hvilke fordeler du har, for eksempel at du har en velkjent merkevare, et produkt som har fått mye oppmerksomhet i media, eller et veldig bra nettsted med søkemotoroptimalisering og annonsering som fører kundene til riktig sted.
  • Svake sider: Det er svært viktig å kjenne til bedriftens svake sider for å kunne korrigere mangler og ta nye markedsføringsmessige grep. Det kan for eksempel handle om å identifisere en dårlig eller komplisert kjøpsopplevelse på nettstedet eller en rotete nettstedsstruktur som gjør at kundene ganske enkelt ikke finner frem til produktene deres.
  • Trusler: Her kan det for eksempel handle om at du jobber i en konkurranseutsatt bransje der mange konkurrerer om oppmerksomheten, eller at du har produkter eller tjenester som må oppdateres hvis de skal fortsette å være konkurransedyktige. Hvordan stoppe kundeflukt etc.
  • Muligheter: Her hjelper vi deg med å identifisere uutnyttet potensial. Hvem er de mest lønnsomme kundesegmentene. Hvordan når jeg de mest lønnsomme kundene mest effektivt. Hvordan redusere rekrutteringskostnadene mest mulig?

Dette omfatter en e-handelsanalyse

Når man gjennomfører en analyse av netthandelen, går man gjennom hele strukturen på nettstedet samt hvordan kommunikasjonen med kundene foregår. Det er også nyttig å gjennomføre prøvekjøp av ulike varer eller tjenester for å analysere hvordan nettstedet oppleves av de ulike kundesegmentene. Her kan du for eksempel få svar på om det finnes noen form for flaskehalser som hindrer kunder i å fullføre kjøp, om det finnes deler som kan bli tydeligere, eller om kommunikasjonen må tilpasses for å føre til flere kjøpsbeslutninger.

Vi gjennomfører regelmessig undersøkelser av ulike markeder, og du har mulighet til å kjøpe en enkel løsning der du får tilgang til rapporten som vi hvert halvår utarbeider om e-handel (Netthandelsundersøkelsen). Dessuten får du en personlig gjennomgang av de resultatene som er relevante for din bedrift og ditt marked. Akkurat nå kartlegger e-handelsanalysen vår bransjer som dagligvarehandel, klær, sko, bøker, møbler, data og elektronikk, sports- og fritidsutstyr samt kosmetikk.

Vår arbeidsmetode gir deg skreddersydde svar basert på dine behov.

se en

InsightOne Nordic AB 2020 | Cookie Policy